శరీరం - 身体


手臂
shǒubì
భుజము


后背
hòu bèi
వీపు


秃头
tūtóu
బట్టతల


胡须
húxū
గడ్డము


血液
xiěyè
రక్తము
ఎముక


屁股
pìgu
దిగువన


辫子
biànzi
జడ


大脑
dànǎo
మెదడు


乳房
rǔfáng
స్థనము


耳朵
ěrduǒ
చెవి


眼睛
yǎnjīng
కన్నుliǎn
ముఖము


手指
shǒuzhǐ
చేతివ్రేలు


指纹
zhǐwén
వేలిముద్రలు


拳头
quántóu
పిడికిలిjiǎo
పాదము


头发
tóufǎ
జుట్టు


发型
fǎxíng
జుట్టు కత్తిరింపుshǒu
చేయిtóu
తల


心脏
xīnzàng
గుండె


食指
shízhǐ
చూపుడు వేలు


肾脏
shènzàng
మూత్రపిండము


膝盖
xīgài
మోకాలుtuǐ
కాలుchún
పెదవిkǒu
నోరు


长卷发
cháng juàn fā
కేశకుదురు


骨架
gǔjià
అస్థిపంజరము


皮肤
pífū
చర్మము


头骨
tóugǔ
పుర్రె


纹身
wénshēn
పచ్చబొట్టు


喉咙
hóulóng
గొంతు


拇指
mǔzhǐ
బొటనవ్రేలు


脚趾
jiǎozhǐ
కాలివేళ్లు


舌头
shétou
నాలుక


牙齿
yáchǐ
దంతాలు


假发
jiǎfǎ
నకిలీ జుట్టు