కొనుగోలు - Покупки


хлібопекарня
khlibopekarnya
బేకరీ


штрих-код
shtrykh-kod
బార్ కోడ్


книжковий магазин
knyzhkovyy mahazyn
పుస్తకాల దుకాణము


кафе
kafe
కాఫీ హోటల్


аптека
apteka
మందుల దుకాణము


хімчистка
khimchystka
డ్రై క్లీనర్


квітковий магазин
kvitkovyy mahazyn
పూల దుకాణము


подарунок
podarunok
బహుమతి


ринок
rynok
విపణి


критий ринок
krytyy rynok
మార్కెట్ హాలు


газетний кіоск
hazetnyy kiosk
వార్తాపత్రిక స్టాండ్


аптека
apteka
ఔషధ శాల


поштамт
poshtamt
పోస్ట్ ఆఫీస్


гончарня
honcharnya
మట్టి పాత్ర సామగ్రి


продаж
prodazh
అమ్మకము


магазин
mahazyn
దుకాణము


покупка
pokupka
కొనుగోలు


сумка для покупок
sumka dlya pokupok
కొనుగోలు సంచీ


корзина для покупок
korzyna dlya pokupok
కొనుగోలు బుట్ట


візок для покупок
vizok dlya pokupok
కొనుగోలు కార్ట్


прогулянка по магазинах
prohulyanka po mahazynakh
కొనుగోలు పర్యటన