Nakupovanje - Покупки


хлібопекарня
khlibopekarnya
pekarna


штрих-код
shtrykh-kod
črtna koda


книжковий магазин
knyzhkovyy mahazyn
knjigarna


кафе
kafe
kavarna


аптека
apteka
drogerija


хімчистка
khimchystka
čiščenje


квітковий магазин
kvitkovyy mahazyn
cvetličarna


подарунок
podarunok
darilo


ринок
rynok
trg


критий ринок
krytyy rynok
tržnica


газетний кіоск
hazetnyy kiosk
trafika


аптека
apteka
lekarna


поштамт
poshtamt
pošta


гончарня
honcharnya
lončarstvo


продаж
prodazh
prodaja


магазин
mahazyn
trgovina


покупка
pokupka
nakupovanje


сумка для покупок
sumka dlya pokupok
nakupovalna vrečka


корзина для покупок
korzyna dlya pokupok
nakupovalna košarica


візок для покупок
vizok dlya pokupok
nakupovalni voziček


прогулянка по магазинах
prohulyanka po mahazynakh
nakupovalni izlet