మతము - Вера


ускрс
uskrs
ఈస్టర్ పక్షి


ускршње јаје
uskršnje jaje
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు


анђео
anđeo
దేవదూత


звоно
zvono
గంట


библија
biblija
బైబిలు


бискуп
biskup
మతగురువు


благослов
blagoslov
దీవెన


будизам
budizam
బౌద్ధమతం


хришћанство
hrišćanstvo
క్రైస్తవ మతం


божићни поклон
božićni poklon
క్రిస్మస్ బహుమతి


божићна јелка
božićna jelka
క్రిస్మస్ చెట్టు


црква
crkva
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము


мртвачи сандук
mrtvači sanduk
శవపేటిక


стварање света
stvaranje sveta
సృష్టి


крст
krst
సిలువ బొమ్మ


ђаво
đavo
దయ్యము


бог
bog
దేవుడు


хиндуизам
hinduizam
హిందూమతము


ислам
islam
ఇస్లామ్ మతము


јудаизам
judaizam
యూదు మతము


медитација
meditacija
ధ్యానము


мумија
mumija
తల్లి


муслиман
musliman
మహమ్మదీయులు


папа
papa
మతాధికారి


молитва
molitva
ప్రార్థన


свештеник
sveštenik
పూజారి


вера
vera
మతము


божја служба
božja služba
సేవ


синагога
sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము


храм
hram
ఆలయము


гробница
grobnica
సమాధి