Осећаји - Feelings


affection
наклоност


anger
љутња


boredom
досада


confidence
поверење


creativity
креативност


crisis
криза


curiosity
радозналост


defeat
пораз


depression
депресија


despair
очај


disappointment
разочарење


distrust
неповерење


doubt
сумња


dream
сан


fatigue
умор


fear
страх


fight
свађа


friendship
пријатељство


fun
забава


grief
жалост


grimace
гримаса


happiness
срећа


hope
нада


hunger
глад


interest
интересовање


joy
радост


kiss
пољубац


loneliness
усамљеност


love
љубав


melancholy
меланхолија


mood
расположење


optimism
оптимизам


panic
паника


perplexity
беспомоћност


rage
бес


rejection
одбиjање


relationship
веза


request
захтев


scream
врисак


security
безбедност


shock
шок


smile
осмех


tenderness
нежност


thought
мисао


thoughtfulness
замишљеност