మతము - Náboženstvo


Veľká noc
ఈస్టర్ పక్షి


veľkonočné vajíčko
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు


anjel
దేవదూత


zvon
గంట


biblia
బైబిలు


biskup
మతగురువు


požehnanie
దీవెన


budhizmus
బౌద్ధమతం


kresťanstvo
క్రైస్తవ మతం


vianočný darček
క్రిస్మస్ బహుమతి


vianočný stromček
క్రిస్మస్ చెట్టు


kostol
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము


rakva
శవపేటిక


stvorenie
సృష్టి


krucifix
సిలువ బొమ్మ


diabol
దయ్యము


Boh
దేవుడు


hinduizmus
హిందూమతము


islam
ఇస్లామ్ మతము


judaizmus
యూదు మతము


meditácia
ధ్యానము


múmia
తల్లి


moslim
మహమ్మదీయులు


pápež
మతాధికారి


modlitba
ప్రార్థన


kňaz
పూజారి


náboženstvo
మతము


bohoslužba
సేవ


synagóga
యూదుల ప్రార్థనాలయము


chrám
ఆలయము


hrobka
సమాధి