వెనక్కి వెళ్ళు
జంతువులు - Zvieratá


nemecký ovčiak
జర్మన్ షెపర్డ్


zviera
జంతువు


zobák
పక్షిముక్కు


bobor
ఉభయచరము


pohryznutie
కాటు


diviak
మగ పంది


klietka
పంజరము


teľa
కోడెదూడ


mačka
పిల్లి


mláďa
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల


kurča
కోడి


srna
జింక


pes
కుక్క


delfín
తిమింగలము


kačica
బాతు


orol
గరుడపక్షి


perie
ఈక


plameniak červený
రాజహంస


žriebä
గాడిదపిల్ల


krmivo
ఆహారము


líška
నక్క


koza
మేక


hus
హంస


zajac
కుందేలు


sliepka
ఆడకోడి


volavka
నారాయణపక్షి


roh
కొమ్ము


podkova
గుర్రపు నాడా


jahňa
గొఱ్ఱె పిల్ల


vôdzka pre psa
వేటగాడు


morský rak
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత


láska zvierat
జంతువుల ప్రేమ


opica
కోతి


náhubok
తుపాకీ గొట్టము


hniezdo
పక్షిగూడు


sova
గుడ్ల గూబ


papagáj
శుకము


páv
నెమలి


pelikán
గూడకొంగ


tučniak
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి


domáce zviera
పెంపుడు జంతువు


holub
పావురము


králik
కుందేలు


kohút
పుంజు


lev morský
సముద్ర సింహము


čajka
సముద్రపు కాకి


tuleň
ఉభయచరము


ovca
గొర్రె


had
పాము


bocian
కొంగ


labuť
హంస


pstruh
జల్ల చేప


moriak
సీమ కోడి


korytnačka
సముద్రపు తాబేలు


sup
రాబందు


vlk
తోడేలు

వెనక్కి వెళ్ళు