Ufficio - สำนักงาน


ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
la penna a sfera


ช่วงพัก
chûang-pák′
la pausa


กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
la valigetta


ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
la matita colorata


การประชุม
gan-bhrà′-choom′
la conferenza


ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
la sala conferenze


สำเนา
sǎm′-nao′
la copia


แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
la rubrica


แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
il raccoglitore


ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
il classificatore


ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
la stilografica


ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
la vaschetta portadocumenti


ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
l'evidenziatore


สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
il quaderno


กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
il blocco note


สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
ufficio


เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
la sedia da ufficio


การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
il lavoro straordinario


คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
la graffetta


ดินสอ
din′-sǎw
la matita


ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
il perforatore


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
la cassaforte


ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
il temperamatite


เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
la carta tagliuzzata


เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
il distruggidocumenti


เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
la spirale rilegatura


ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
il punto metallico


แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
la graffettatrice


เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
la macchina da scrivere


ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
la postazione di lavoro