Zyra - สำนักงาน


ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
Stilolaps topi


ช่วงพัก
chûang-pák′
Pushim


กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
Valixhe e vogël


ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
Laps ngjyrash


การประชุม
gan-bhrà′-choom′
Konferenca


ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
Salla e konferencave


สำเนา
sǎm′-nao′
Kopja


แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
Doracaku


แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
Dosja


ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
Skedari


ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
Stilografi


ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
Stilolapsi


ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
Shënjuesi


สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
Bllok shënimesh


กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
Fletore


สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
Zyre


เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
Karrigë zyreje


การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
Jashtë orarit


คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
Kapëse letre


ดินสอ
din′-sǎw
Lapsi


ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
Kapës fletash


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
Sefi


ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
Mprehësi


เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
Copëtues letre


เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
Copëtues


เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
Kapëse spirale


ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
Gozhdë letre


แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
Letër gozhdues


เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
Makinë shkrimi


ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
Punëtori