Büroo - สำนักงาน


ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
pastapliiats


ช่วงพัก
chûang-pák′
puhkepaus


กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
portfell


ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
värvipliiats


การประชุม
gan-bhrà′-choom′
nõupidamine


ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
nõupidamisruum


สำเนา
sǎm′-nao′
koopia


แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
aadressimärkmik


แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
kiirköitja


ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
kartoteegikapp


ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
täitesulepea


ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
dokumendisahtel


ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
marker


สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
vihik


กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
märkmik


สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
kontor


เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
kontoritool


การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
ületunnitöö


คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
kirjaklamber


ดินสอ
din′-sǎw
pliiats


ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
auguraud


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
seif


ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
pliiatsiteritaja


เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
paberipuru


เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
paberihunt


เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
spiraalköide


ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
klamber


แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
klammerdaja


เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
kirjutusmasin


ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
töökoht