Офис - สำนักงาน


ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
химикалка


ช่วงพัก
chûang-pák′
почивка


กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
куфарче


ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
цветен молив


การประชุม
gan-bhrà′-choom′
конференция


ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
конферентна зала


สำเนา
sǎm′-nao′
копие


แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
указател


แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
папка


ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
шкаф за папки


ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
автоматична писалка


ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
поставка за документи


ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
маркер


สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
тефтер


กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
бележник


สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
офис


เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
офис стол


การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
извънреден труд


คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
кламер


ดินสอ
din′-sǎw
молив


ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
перфоратор


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
сейф


ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
острилка


เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
нарязана хартия


เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
шредер


เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
спирала


ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
скоба за телбод


แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
телбод


เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
пишеща машина


ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
работно място