Sentimenti - ስምዒታት


ፍትወት
fitiweti
l'affetto


ሕርቃን:ቁጠዐ
ḥirik’ani:k’ut’e‘ā
la rabbia


ምስልቻው
misilichawi
la noia


ርእሰ-ተኣማንነት
ri’ise-te’amanineti
la fiducia


መሃዝነት:ፈጠራ
mehazineti:fet’era
la creatività


ቅልውላው:ዕግርግር
k’iliwilawi:‘igirigiri
la crisi


ድሌት:ተገዳነት:ህንጥዩነት
dilēti:tegedaneti:hinit’iyuneti
la curiosità


ሰዓረ:ኣሸነፈ:ኣፍሸለ
se‘are:ashenefe:afishele
la sconfitta


ጸቅጢ:ዝሃመመ መሬት:ጸቅቲ ኩነታት አየር
ts’ek’it’ī:zihameme merēti:ts’ek’itī kunetati āyeri
la depressione


ተስፋ ምቁራጽ
tesifa mik’urats’i
la disperazione


ሐዘን:ጋሂ:ፍሽለት
ḥāzeni:gahī:fishileti
la delusione


ጥርጠራ: ዘይምእማን
t’irit’era: zeyimi’imani
la diffidenza


ምጥርጣር:ምምታእ
mit’irit’ari:mimita’i
il dubbio


ሕልሚ
ḥilimī
il sogno


ድኻም/ረሸሽታ
diẖami/resheshita
la fatica


ስግኣት:ፍርሃት
sigi’ati:firihati
la paura


ውግእ:ባእሲ:ጽልኢ:ቃልሲ
wigi’i:ba’isī:ts’ili’ī:k’alisī
la lite


ዕርክነት:ምሕዝነት
‘irikineti:miḥizineti
l'amicizia


ጸወታ/ምዝንጋዕ
ts’eweta/miziniga‘i
il divertimento


ሓዘን/ጓሂ
ḥazeni/gwahī
l'affizione


ምጽውዋግ:ተጸዋወገ
mits’iwiwagi:tets’ewawege
la smorfia


ሓጎስ
ḥagosi
la felicità


ተስፋ
tesifa
la speranza


ጥምየት
t’imiyeti
la fame


ተገዳስነት
tegedasineti
l'interesse


ሓጎስ/ባህታ
ḥagosi/bahita
la gioia


ምስዓም
misi‘ami
il bacio


ጽምዋ
ts’imiwa
la solitudine


ፍቕሪ
fiḵ’irī
l'amore


ትካዘ:ቅዛነት:ውድቀት ፍናን
tikaze:k’izaneti:widik’eti finani
la malinconia


ኩነት አእምሮ
kuneti ā’imiro
lo stato d'animo


ትስፉውነት
tisifuwineti
l'ottimismo


ራዕዲ:ፍርሃት:ስምባደ
ra‘idī:firihati:simibade
il panico


ድንጋረ:ድንጻወ:ምስድማም
dinigare:dinits’awe:misidimami
la perplessità


ነድሪ:ቁጠዐ:ሕርቃን:ጊዜ አምጸኦ ብዓል ዘመን
nedirī:k’ut’e‘ā:ḥirik’ani:gīzē āmits’e’o bi‘ali zemeni
la rabbia


ንጹግ ነገር
nits’ugi negeri
la disapprovazione


ርክብ:ዝምድና
rikibi:zimidina
il rapporto


ጠለብ:ሕቶ
t’elebi:ḥito
la richiesta


ኣውያት:ጭደራ
awiyati:ch’idera
il grido


ውሕስነት:ድሕነት:ጸጥታ
wiḥisineti:diḥineti:ts’et’ita
la sicurezza


ነውጺ:ጎንጺ:ምንቅጥቃጥ:ሃለፍታ:ስምባደ:ተዘዝታ ናይ ኤለትሪክ
newits’ī:gonits’ī:minik’it’ik’at’i:halefita:simibade:tezezita nayi ēletirīki
lo spavento


ፍሽክታ:ክምስታ
fishikita:kimisita
il sorriso


ኣላይነት:ጋሳይነት:ሓላዊነት:ተጫራትነት:ተነቃፊ:ሉምሉም
alayineti:gasayineti:ḥalawīneti:tech’aratineti:tenek’afī:lumilumi
la tenerezza


ሐሳብ:ኣታሓሳባ:ተገዳስነት:ሓልዮት
ḥāsabi:ataḥasaba:tegedasineti:ḥaliyoti
il pensiero


መስተውዓልነት:ሓላይነት
mesitewi‘alineti:ḥalayineti
la riflessione