कार्यालय - สำนักงาน


ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
बाल पेन


ช่วงพัก
chûang-pák′
अवकाश


กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
ब्रीफ़केस


ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
रंगीन पेंसिल


การประชุม
gan-bhrà′-choom′
सम्मेलन


ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
सम्मेलन कक्ष


สำเนา
sǎm′-nao′
कापी


แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
डायरेक्टरी


แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
फ़ाइल


ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
फाइलिंग कैबिनेट


ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
स्याही कलम


ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
पत्र ट्रे


ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
मार्कर


สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
नोटबुक


กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
नोटपैड


สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
कार्यालय


เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
कार्यालय की कुर्सी


การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
समयोपरि


คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
पेपर क्लिप


ดินสอ
din′-sǎw
पेंसिल


ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
पंच


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
तिजोरी


ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
चोखा करनेवाला


เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
कटा हुआ कागज


เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
कतरनी मशीन


เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
घुमावदार जिल्दबंदी


ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
स्टेपल


แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
स्टेपलर


เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
टाइपराइटर


ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
कार्यस्थल