Kancelarija - สำนักงาน


ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
hemijska olovka


ช่วงพัก
chûang-pák′
pauza


กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
aktentašna


ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
drvena boja


การประชุม
gan-bhrà′-choom′
konferencija


ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
sala za konferencije


สำเนา
sǎm′-nao′
kopija


แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
imenik


แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
datoteka


ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
ormar za kartoteku


ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
nalivpero


ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
kaseta za odlaganje pisama


ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
marker


สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
sveska


กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
bilježnica


สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
kancelarija


เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
kancelarijska stolica


การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
prekovremeni rad


คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
spajalica za papir


ดินสอ
din′-sǎw
olovka


ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
bušač za papir


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
sef


ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
šiljilo


เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
isjeckan papir


เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
rezač papira


เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
spiralni povez


ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
klamerica


แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
heftarica


เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
pisaća mašina


ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
radno mjesto