Besednjak

Pisarna» สำนักงาน

games images

ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
kemični svinčnik

games images

ช่วงพัก
chûang-pák′
premor

games images

กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
aktovka

games images

ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
barvno pisalo

games images

การประชุม
gan-bhrà′-choom′
konferenca

games images

ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
konferenčna dvorana

games images

สำเนา
sǎm′-nao′
kopija

games images

แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
imenik

games images

แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
fascikel

games images

ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
omara s fascikli

games images

ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
nalivno pero

games images

ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
predal za pisma

games images

ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
označevalec

games images

สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
zvezek

games images

กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
beležka

games images

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
pisarna

games images

เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
pisarniški stol

games images

การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
nadure

games images

คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
sponka za papir

games images

ดินสอ
din′-sǎw
svinčnik

games images

ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
luknjač

games images

ตู้เซฟ
dhôo-séf′
sef

games images

ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
šilček

games images

เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
košček papirja

games images

เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
naprava za uničevanje papirja

games images

เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
spiralna vezava

games images

ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
sponka za papir

games images

แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
spenjalnik

games images

เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
pisalni stroj

games images

ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
delovno mesto