‫ترافیک - Tráfico


el accidente
‫تصادف


la barrera
‫مانع


la bicicleta
‫دوچرخه


el barco / la barca
‫قایق


el autobús
‫اتوبوس


el teleférico
‫تراموا


el coche
‫اتومبیل


la caravana
‫کاروان


el carruaje
‫درشکه


el abarrotamiento
‫ازدحام


la carretera
‫جادّه


el barco de crucero
‫کشتی


la curva
‫منحنی


el callejón sin salida
‫بن بست


la salida
‫پرواز هواپیما


el freno de emergencia
‫ترمز اضطراری


la entrada
‫ورودی


la escalera mecánica
‫پله برقی


el exceso de equipaje
‫اضافه بار


la salida
‫خروج


el ferri
‫کشتی


el camión de bomberos
‫ماشین آتش نشانی


el vuelo
‫پرواز


el vagón de mercancías
‫واگن


la gasolina
‫بنزین


el freno de mano
‫ترمز دستی


el helicóptero
‫هلیکوپتر


la autopista
‫بزرگراه


la casa flotante
‫خانه قایقی


la bicicleta de señoras
‫دوچرخه زنانه


el giro a la izquierda
‫گردش به چپ


el paso a nivel
‫محلّ تقاطع


la locomotora
‫لوکوموتیو


el mapa
‫نقشه


el metro
‫مترو


el ciclomotor
‫موتورگازی


la lancha
‫قایق موتوری


la motocicleta
‫موتور سیکلت


el casco de motorista
‫کلاه ایمنی


el motociclista
‫موتورسوار


la bicicleta de montaña
‫دوچرخه


el paso de montaña
‫معبر


la zona de prohibido adelantar
‫سبقت ممنوع


el no fumador
‫غیر سیگاری


la calle de sentido único
‫خیابان یک طرفه


el parquímetro
‫پارکومتر


el pasajero
‫مسافر


el avión de pasajeros
‫هواپیمای مسافری


el peatón
‫عابر پیاده


el avión
‫هواپیما


el bache
‫دست انداز


el avión de hélice
‫هواپیما


el rail
‫خط آهن


el puente del ferrocarril
‫پل راه آهن


el acceso
‫سطح شیب دار


la preferencia
‫حق عبور


la carretera
‫خیابان


la rotonda
‫میدان


la fila de asientos
‫ردیف صندلی


el scooter
‫روروک


el scooter
‫موتور


la señal
‫تابلو راهنما


el trineo
‫سورتمه


la moto de nieve
‫اتومبیل برفی


la velocidad
‫سرعت


el límite de velocidad
‫حداکثر سرعت


la estación
ایستگاه راه‌آهن


el barco de vapor
‫کشتی


la parada
‫ایستگاه


la señal de la calle
‫تابلو نام خیابان


el cochecito para niños
‫کالسکه


la estación de metro
‫ایستگاه مترو


el taxi
‫تاکسی


el billete
‫بلیط


el horario
‫جدول حرکت


la vía
‫ریل


el cambio de vía
‫ریل


el tractor
‫تراکتور


el tráfico
‫ترافیک


el atasco
‫راه بندان


el semáforo
‫چراغ


la señal de tráfico
‫تابلو راهنمایی رانندگی


el tren
‫قطار


el viaje en tren
‫قطار سواری


el tranvía
‫مترو


el transporte
‫حمل و نقل


el triciclo
‫سه چرخه


el camión
‫کامیون


la vía de doble sentido
‫ترافیک مقابل


el paso subterráneo
‫زیرگذر


la rueda
‫چرخ


el zepelín
‫زپلین