การจราจร - Tráfico


el accidente
อุบัติเหตุ


la barrera
ที่กั้น


la bicicleta
จักรยาน


el barco / la barca
เรือ


el autobús
รถประจำทาง


el teleférico
กระเช้าไฟฟ้า


el coche
รถ


la caravana
รถบ้าน


el carruaje
รถม้า


el abarrotamiento
ความแออัด


la carretera
ถนนในชนบท


el barco de crucero
เรือสำราญ


la curva
ทางโค้ง


el callejón sin salida
ทางตัน


la salida
ขาออก


el freno de emergencia
เบรกฉุกเฉิน


la entrada
ทางเข้า


la escalera mecánica
บันไดเลื่อน


el exceso de equipaje
น้ำหนักส่วนเกิน


la salida
ทางออก


el ferri
เรือข้ามฟาก


el camión de bomberos
รถดับเพลิง


el vuelo
เที่ยวบิน


el vagón de mercancías
โบกี้


la gasolina
ก๊าซ / น้ำมัน


el freno de mano
เบรกมือ


el helicóptero
เฮลิคอปเตอร์


la autopista
ทางหลวง


la casa flotante
เรือนแพ


la bicicleta de señoras
จักรยานผู้หญิง '


el giro a la izquierda
โค้งซ้าย


el paso a nivel
ถนนข้ามทางรถไฟ


la locomotora
หัวรถจักร


el mapa
แผนที่


el metro
รถไฟใต้ดิน


el ciclomotor
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก


la lancha
เรือยนต์


la motocicleta
รถจักรยานยนต์


el casco de motorista
หมวกนิรภัย


el motociclista
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์


la bicicleta de montaña
จักรยานเสือภูเขา


el paso de montaña
ช่องเขา


la zona de prohibido adelantar
ห้ามแซง


el no fumador
เขตปลอดบุหรี่


la calle de sentido único
เดินรถทางเดียว


el parquímetro
มิเตอร์ที่จอดรถ


el pasajero
ผู้โดยสาร


el avión de pasajeros
เครื่องบินโดยสาร


el peatón
คนเดินเท้า


el avión
เครื่องบิน


el bache
หลุมบนพื้นถนน


el avión de hélice
เครื่องบินใบพัด


el rail
รางรถไฟ


el puente del ferrocarril
สะพานรถไฟ


el acceso
ทางลาด


la preferencia
ด้านขวาของทาง


la carretera
ถนน


la rotonda
วงเวียน


la fila de asientos
แถวที่นั่ง


el scooter
สกูตเตอร์


el scooter
สกูตเตอร์


la señal
ป้ายบอกทาง


el trineo
เลื่อน


la moto de nieve
รถสำหรับวิ่งบนหิมะ


la velocidad
ความเร็ว


el límite de velocidad
จำกัด ความเร็ว


la estación
สถานีรถไฟ


el barco de vapor
เรือกลไฟ


la parada
ป้ายรถประจำทาง


la señal de la calle
ป้ายถนน


el cochecito para niños
รถเข็นเด็ก


la estación de metro
สถานีรถไฟใต้ดิน


el taxi
รถแท็กซี่


el billete
ตั๋ว


el horario
ตารางเวลารถโดยสาร


la vía
ชานชาลา


el cambio de vía
ประแจรถไฟ


el tractor
รถแทรกเตอร์


el tráfico
การจราจร


el atasco
การจราจรติดขัด


el semáforo
สัญญาณไฟจราจร


la señal de tráfico
ป้ายจราจร


el tren
รถไฟ


el viaje en tren
การนั่งรถไฟ


el tranvía
รถราง


el transporte
การขนส่ง


el triciclo
รถสามล้อ


el camión
รถบรรทุก


la vía de doble sentido
การเดินรถบนถนนด้านเดียว


el paso subterráneo
อุโมงค์ใต้ถนน


la rueda
พวงมาลัย


el zepelín
เรือเหาะ