Grad - เมือง


สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
aerodrom


อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
stambena zgrada


ม้านั่ง
má-nâng′
klupa


เมืองใหญ่
meuang-yài′
velegrad


ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
biciklistička staza


ท่าเรือ
tâ-reua
luka


เมืองหลวง
meuang-lǔang
glavni grad


ระฆัง
rá′-kang′
zvonca


สุสาน
sòo′-sǎn
groblje


โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
kino


เมือง
meuang
grad


แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
plan grada


อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
kriminalitet


การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
demonstracije


งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
sajam


นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
vatrogasci


น้ำพุ
nám-póo′
fontana


ขยะ
kà′-yà′
smeće


ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
luka


โรงแรม
rong-ræm
hotel


หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
hidrant


สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
znamenitost


ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
poštansko sanduče


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
susjedstvo


แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
neonsko svjetlo


ไนท์คลับ
nai′-kláp′
noćni klub


เมืองเก่า
meuang-gào′
stari grad


โอเปร่า
oh-bhrào′
opera


สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
park


ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
klupa u parku


ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
parking


ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
telefonska govornica


รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
poštanski broj


คุก
kóok′
zatvor


ผับ
pàp′
kafana


สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
znamenitosti


เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
linija horizonta


ไฟถนน
fai′-tà′-non′
ulična svjetiljka


สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
turistička agencija


หอคอย
hǎw-kawy
kula


อุโมงค์
òo′-mong
tunel


ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
vozilo


หมู่บ้าน
mòo-bân
selo


แทงค์น้ำ
tæng-nám
vodeni toranj