Pojdi nazaj
Mesto - เมือง


สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
letališče


อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
stanovanjska hiša


ม้านั่ง
má-nâng′
banka


เมืองใหญ่
meuang-yài′
velemesto


ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
kolesarska pot


ท่าเรือ
tâ-reua
marina


เมืองหลวง
meuang-lǔang
glavno mesto


ระฆัง
rá′-kang′
zvončki


สุสาน
sòo′-sǎn
pokopališče


โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
kino


เมือง
meuang
mesto


แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
zemljevid mesta


อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
kriminal


การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
demonstracija


งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
sejem


นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
gasilci


น้ำพุ
nám-póo′
vodnjak


ขยะ
kà′-yà′
smeti


ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
pristanišče


โรงแรม
rong-ræm
hotel


หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
hidrant


สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
simbol


ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
poštni nabiralnik


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
soseska


แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
neonska svetloba


ไนท์คลับ
nai′-kláp′
nočni klub


เมืองเก่า
meuang-gào′
staro mesto


โอเปร่า
oh-bhrào′
opera


สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
park


ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
klop v parku


ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
parkirišče


ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
telefonska govorilnica


รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
poštna številka


คุก
kóok′
zapor


ผับ
pàp′
gostilna


สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
znamenitosti


เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
obzorje


ไฟถนน
fai′-tà′-non′
ulična svetilka


สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
turistična pisarna


หอคอย
hǎw-kawy
stolp


อุโมงค์
òo′-mong
tunel


ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
vozilo


หมู่บ้าน
mòo-bân
vas


แทงค์น้ำ
tæng-nám
vodni stolp

Pojdi nazaj