शहर - เมือง


สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
हवाई अड्डे


อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
अपार्टमेंट इमारत


ม้านั่ง
má-nâng′
बेंच


เมืองใหญ่
meuang-yài′
बड़ा शहर


ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
बाइक पथ


ท่าเรือ
tâ-reua
नाव बंदरगाह


เมืองหลวง
meuang-lǔang
राजधानी


ระฆัง
rá′-kang′
घण्टा बाजा


สุสาน
sòo′-sǎn
कब्रिस्तान


โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
सिनेमा


เมือง
meuang
शहर


แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
शहर का नक्शा


อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
अपराध


การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
प्रदर्शन


งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
निष्पक्ष


นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
अग्निशामक दल


น้ำพุ
nám-póo′
फव्वारा


ขยะ
kà′-yà′
कचरा


ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
बंदरगाह


โรงแรม
rong-ræm
होटल


หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
बम्बा


สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
सीमाचिन्ह


ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
लेटर बक्स


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
पड़ोस


แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
नीयन रोशनी


ไนท์คลับ
nai′-kláp′
नाइट क्लब


เมืองเก่า
meuang-gào′
पुराना शहर


โอเปร่า
oh-bhrào′
ओपेरा


สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
पार्क


ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
पार्क बेंच


ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
पार्किंग


ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
टेलेफोन बूथ


รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
डाक कोड (जिप)


คุก
kóok′
जेल


ผับ
pàp′
पब


สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
जगहें


เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
क्षितिज


ไฟถนน
fai′-tà′-non′
गली की बत्ती


สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
पर्यटक कार्यालय


หอคอย
hǎw-kawy
मीनार


อุโมงค์
òo′-mong
सुरंग


ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
वाहन


หมู่บ้าน
mòo-bân
गांव


แทงค์น้ำ
tæng-nám
जल - स्तंभ