Osjećaji - Чувства


симпатия
simpatiya
naklonost


гнев
gnev
ljutnja


скука
skuka
dosada


доверие
doveriye
povjerenje


креативность
kreativnost'
kreativnost


кризис
krizis
kriza


любопытство
lyubopytstvo
radoznalost


поражение
porazheniye
poraz


депрессия
depressiya
depresija


отчаяние
otchayaniye
očajanje


разочарование
razocharovaniye
razočarenje


недоверие
nedoveriye
nepovjerenje


сомнение
somneniye
sumnja


мечта
mechta
san


усталость
ustalost'
umor


страх
strakh
strah


ссора
ssora
svađa


дружба
druzhba
prijateljstvo


забава
zabava
zabava


горе
gore
tuga


гримаса
grimasa
grimasa


счастье
schast'ye
sreća


надежда
nadezhda
nada


голод
golod
glad


интерес
interes
interesovanje


радость
radost'
radost


поцелуй
potseluy
poljubac


одиночество
odinochestvo
usamljenost


любовь
lyubov'
ljubav


меланхолия
melankholiya
melanholija


настроение
nastroyeniye
raspoloženje


оптимизм
optimizm
optimizam


паника
panika
panika


растерянность
rasteryannost'
bespomoćnost


ярость
yarost'
gnijev


отказ
otkaz
odbijanje


отношения
otnosheniya
veza


вызов
vyzov
zahtjev


крик
krik
vrisak


безопасность
bezopasnost'
bezbijednost


шок
shok
šok


улыбка
ulybka
smiješak


нежность
nezhnost'
nježnost


мысль
mysl'
misao


задумчивость
zadumchivost'
zamišljenost