Град - เมือง


สนามบิน
sà′-nǎm-bin′
летище


อาคารที่พักอาศัย
a-kan-têe-pák′-a-sǎi′
блок


ม้านั่ง
má-nâng′
пейка


เมืองใหญ่
meuang-yài′
голям град


ทางจักรยาน
tang-jàk′-rá′-yan
велосипедна пътека


ท่าเรือ
tâ-reua
пристанище


เมืองหลวง
meuang-lǔang
столица


ระฆัง
rá′-kang′
камбанария


สุสาน
sòo′-sǎn
гробище


โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
кино


เมือง
meuang
град


แผนที่เมือง
pæ̌n-têe-meuang
карта на града


อาชญากรรม
àt-chá′-ya-gam′
престъпление


การเดินประท้วง
gan-der̶n-bhrà′-túang
демонстрация


งานออกร้านแสดงสินค้า
ngan-àwk-rán-sæ̌-dong′-sǐn′-ká
панаир


นักดับเพลิง
nák′-dàp′-pler̶ng
противопожарна служба


น้ำพุ
nám-póo′
фонтан


ขยะ
kà′-yà′
боклук


ท่าเรือ / ท่าเรือ
tâ-reua-tâ-reua
пристанище


โรงแรม
rong-ræm
хотел


หัวก๊อกน้ำ
hǔa-gáwk-nám
пожарен кран


สถานที่สำคัญ
sà′-tǎn-têe-sǎm′-kan′
забележителност


ตู้ไปรษณีย์
dhôo-bhrai′-sà′-nee
пощенска кутия


เพื่อนบ้าน
pêuan-bân
квартал


แสงนีออน
sæ̌ng-nee-awn
неонова светлина


ไนท์คลับ
nai′-kláp′
нощен клуб


เมืองเก่า
meuang-gào′
стар град


โอเปร่า
oh-bhrào′
опера


สวนสาธารณะ
sǔan-sǎ-ta-rá′-ná′
парк


ม้านั่งในสวน
má-nâng′-nai′-sǔan
пейка в парк


ที่จอดรถ
têe-jàwt-rót′
паркинг


ตู้โทรศัพท์
dhôo-toh-rá′-sàp′
телефонна кабина


รหัสไปรษณีย์ (ZIP)
rá′-hàt′-bhrai′-sà′-nee
пощенски код


คุก
kóok′
затвор


ผับ
pàp′
кръчма


สถานที่ท่องเที่ยว
sà′-tǎn-têe-tâwng-têeo
забележителности


เส้นขอบฟ้า
sên′-kàwp-fá
хоризонт


ไฟถนน
fai′-tà′-non′
улична лампа


สำนักงานท่องเที่ยว
sǎm′-nák′-ngan-tâwng-têeo
туристическо бюро


หอคอย
hǎw-kawy
кула


อุโมงค์
òo′-mong
тунел


ยานพาหนะ
yan-pa-hà′-ná′
превозно средство


หมู่บ้าน
mòo-bân
село


แทงค์น้ำ
tæng-nám
водна кула