Muzika - เพลง


หีบเพลง
hèep-playng
harmonika


กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
balalajka


วงดนตรี
wong′-don′-dhree
grupa


แบนโจ
bæn-joh
bendžo


คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
klarinet


คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
koncert


กลอง
glawng
bubanj


กลอง
glawng
bubnjevi


ขลุ่ย
klùy′
flauta


แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
koncertni klavir


กีต้าร์
gee-dhâ
gitara


หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
sala


คีย์บอร์ด
kee-bàwd
klavijatura


หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
usna harmonika


เพลง
playng
muzika


ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
notni stalak


ตัวโน้ต
dhua-nót
nota


ออร์แกน
aw-gæn
orgulje


เปียโน
bhia-noh
klavir


แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
saksofon


นักร้อง
nák′-ráwng
pjevač


เครื่องสาย
krêuang-sǎi
žica


ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
truba


ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
trubač


ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
violina


กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
violinska kutija


ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
ksilofon