Glasba - เพลง


หีบเพลง
hèep-playng
harmonika


กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
balalajka


วงดนตรี
wong′-don′-dhree
skupina


แบนโจ
bæn-joh
banjo


คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
klarinet


คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
koncert


กลอง
glawng
boben


กลอง
glawng
bobni


ขลุ่ย
klùy′
piščal


แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
klavir


กีต้าร์
gee-dhâ
kitara


หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
dvorana


คีย์บอร์ด
kee-bàwd
klaviatura


หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
ustne orglice


เพลง
playng
glasba


ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
stojalo za note


ตัวโน้ต
dhua-nót
nota


ออร์แกน
aw-gæn
orgle


เปียโน
bhia-noh
klavir


แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
saksofon


นักร้อง
nák′-ráwng
pevec


เครื่องสาย
krêuang-sǎi
struna


ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
trobenta


ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
trobentač


ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
violina


กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
kovček za violino


ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
ksilofon