Muusika - เพลง


หีบเพลง
hèep-playng
akordion


กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
balalaika


วงดนตรี
wong′-don′-dhree
ansambel


แบนโจ
bæn-joh
bandžo


คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
klarnet


คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
kontsert


กลอง
glawng
trumm


กลอง
glawng
löökriistad


ขลุ่ย
klùy′
flööt


แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
tiibklaver


กีต้าร์
gee-dhâ
kitarr


หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
saal


คีย์บอร์ด
kee-bàwd
klahvpill


หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
suupill


เพลง
playng
muusika


ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
noodipult


ตัวโน้ต
dhua-nót
noot


ออร์แกน
aw-gæn
orel


เปียโน
bhia-noh
klaver


แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
saksofon


นักร้อง
nák′-ráwng
laulja


เครื่องสาย
krêuang-sǎi
keel


ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
trompet


ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
trompetist


ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
viiul


กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
viiulikast


ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
ksülofon