Muzika - เพลง


หีบเพลง
hèep-playng
Fizarmonika


กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
Balalaika


วงดนตรี
wong′-don′-dhree
Bendi


แบนโจ
bæn-joh
Banzho


คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
Klarineta


คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
Koncerti


กลอง
glawng
Daullja


กลอง
glawng
Baterija


ขลุ่ย
klùy′
Flauta


แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
Pianoja e madhe


กีต้าร์
gee-dhâ
Kitara


หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
Salla


คีย์บอร์ด
kee-bàwd
Kibordi


หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
Organi gojor


เพลง
playng
Muzika


ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
Platoja e muzikës


ตัวโน้ต
dhua-nót
Nota


ออร์แกน
aw-gæn
Organoja


เปียโน
bhia-noh
Pianoja


แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
Saksofoni


นักร้อง
nák′-ráwng
Këngëtari


เครื่องสาย
krêuang-sǎi
Teli


ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
Tromba


ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
Trombisti


ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
Violina


กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
Çantë violine


ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
Ksilofoni