संगीत - เพลง


หีบเพลง
hèep-playng
अकर्डियन


กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
बैललाइका


วงดนตรี
wong′-don′-dhree
बैंड


แบนโจ
bæn-joh
बैंजो


คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
शहनाई


คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
संगीत कार्यक्रम


กลอง
glawng
ड्रम


กลอง
glawng
ड्रम


ขลุ่ย
klùy′
बांसुरी


แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
प्यानो


กีต้าร์
gee-dhâ
गिटार


หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
हॉल


คีย์บอร์ด
kee-bàwd
कुंजीपटल


หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
हारमोनिका


เพลง
playng
संगीत


ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
संगीत स्टैंड


ตัวโน้ต
dhua-nót
स्वर


ออร์แกน
aw-gæn
ऑर्गन


เปียโน
bhia-noh
पियानो


แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
सैक्सोफोन


นักร้อง
nák′-ráwng
गायक


เครื่องสาย
krêuang-sǎi
तार


ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
तुरही


ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
तुर्यवादक


ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
सारंगी


กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
वायलिन केस


ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
ज़ाइलोफ़ोन