Музика - เพลง


หีบเพลง
hèep-playng
акордеон


กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
балалайка


วงดนตรี
wong′-don′-dhree
група


แบนโจ
bæn-joh
банджо


คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
кларинет


คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
концерт


กลอง
glawng
барабан


กลอง
glawng
барабани


ขลุ่ย
klùy′
флейта


แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
роял


กีต้าร์
gee-dhâ
китара


หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
зала


คีย์บอร์ด
kee-bàwd
йоника


หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
устна хармоника


เพลง
playng
музика


ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
пулт за ноти


ตัวโน้ต
dhua-nót
нота


ออร์แกน
aw-gæn
орган


เปียโน
bhia-noh
пиано


แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
саксофон


นักร้อง
nák′-ráwng
певец


เครื่องสาย
krêuang-sǎi
струна


ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
тромпет


ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
тромпетист


ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
цигулка


กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
калъф за цигулка


ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
ксилофон