สิ่งแวดล้อม - Ambiente


la agricultura
เกษตรกรรม


la contaminación del aire
มลพิษทางอากาศ


el hormiguero
จอมปลวก


el canal
คลอง


la costa
ชายฝั่ง


el continente
ทวีป


el arroyo
ลำห้วย


la presa
เขื่อน


el desierto
ทะเลทราย


la duna
เนินทราย


el campo
ทุ่งหญ้า


el bosque
ป่าไม้


el glaciar
ธารน้ำแข็ง


el lugar de arbustos
พุ่มไม้เตี้ย


la isla
เกาะ


la selva
ป่าทึบ


el paisaje
ภูมิทัศน์


las montañas
เทือกเขา


el parque natural
อุทยานแห่งชาติ


la cumbre
ยอดเขา


la pila
กอง


la marcha de protesta
การเดินขบวนประท้วง


el reciclaje
การรีไซเคิล


el mar
ทะเล


el humo
ควัน


el viñedo
ไร่องุ่น


el volcán
ภูเขาไฟ


los residuos
ขยะ


el nivel de agua
ระดับน้ำ