ความรู้สึก - Pocity


náklonnost
ความรักใคร่


potíž
ความโกรธ


nuda
เบื่อ


důvěra
ความเชื่อมั่น


tvořivost
ความคิดสร้างสรรค์


krize
วิกฤต


zvědavost
ความอยากรู้อยากเห็น


porážka
ความพ่ายแพ้


deprese
การซึมเศร้า


zoufalství
ความสิ้นหวัง


zklamání
ความผิดหวัง


nedůvěra
ความคลางแคลงใจ


pochybnost
ความไม่แน่ใจ


sen
ความฝัน


únava
ความเมื่อยล้า


strach
ความกลัว


hádka
การทะเลาะ


přátelství
มิตรภาพ


zábava
ความสนุกสนาน


žal
ความเศร้า


grimasa
หน้าบึ้ง


štěstí
ความสุข


naděje
ความหวัง


hlad
ความหิว


zájem
ความสนใจ


radost
ความสุข


polibek
จูบ


osamělost
ความเหงา


láska
ความรัก


melancholie
ความหดหู่


nálada
อารมณ์


optimismus
การมองโลกในแง่ดี


panika
ความตื่นตระหนก


bezradnost
ความสบสน


vztek
ความโกรธ


odmítnutí
การปฏิเสธ


vztah
ความสัมพันธ์


žádost
การร้องขอ


výkřik
การตะโกน


bezpečí
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย


šok
ช็อก


úsměv
รอยยิ้ม


něha
ความอ่อนโยน


myšlenka
ความคิด


přemýšlivost
การสะท้อนคิด