ความรู้สึก - Sentoj


la korinklino
ความรักใคร่


la kolero
ความโกรธ


la enuo
เบื่อ


la konfido
ความเชื่อมั่น


la kreemo
ความคิดสร้างสรรค์


la krizo
วิกฤต


la scivolemo
ความอยากรู้อยากเห็น


la malvenko
ความพ่ายแพ้


la depresio
การซึมเศร้า


la malespero
ความสิ้นหวัง


la seniluziiĝo
ความผิดหวัง


la malfido
ความคลางแคลงใจ


la dubo
ความไม่แน่ใจ


la sonĝo
ความฝัน


la laciĝo
ความเมื่อยล้า


la timo
ความกลัว


la lukto
การทะเลาะ


la amikeco
มิตรภาพ


la amuzo
ความสนุกสนาน


la funebro
ความเศร้า


la grimaco
หน้าบึ้ง


la feliĉo
ความสุข


la espero
ความหวัง


la malsato
ความหิว


la intereso
ความสนใจ


la ĝojo
ความสุข


la kiso
จูบ


la soleco
ความเหงา


la amo
ความรัก


la melankolio
ความหดหู่


la humoro
อารมณ์


la optimismo
การมองโลกในแง่ดี


la paniko
ความตื่นตระหนก


la perplekso
ความสบสน


la furiozo
ความโกรธ


la malakcepto
การปฏิเสธ


la rilato
ความสัมพันธ์


la peto
การร้องขอ


la krio
การตะโกน


la sekuro
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย


la ŝoko
ช็อก


la rideto
รอยยิ้ม


la tenero
ความอ่อนโยน


la penso
ความคิด


la antaŭzorgo
การสะท้อนคิด