Περιβάλλον - Ambiente


la agricultura
η γεωργία


la contaminación del aire
η ρύπανση του αέρα


el hormiguero
η μυρμηγκοφωλιά


el canal
το κανάλι


la costa
η ακτή


el continente
η ήπειρος


el arroyo
το ρυάκι


la presa
το φράγμα


el desierto
η έρημος


la duna
ο αμμόλοφος


el campo
το χωράφι


el bosque
το δάσος


el glaciar
ο παγετώνας


el lugar de arbustos
ο θαμνότοπος


la isla
το νησί


la selva
η ζούγκλα


el paisaje
το τοπίο


las montañas
τα βουνά


el parque natural
το φυσικό πάρκο


la cumbre
η κορυφή


la pila
ο σωρός


la marcha de protesta
η πορεία διαμαρτυρίας


el reciclaje
η ανακύκλωση


el mar
η θάλασσα


el humo
ο καπνός


el viñedo
ο αμπελώνας


el volcán
το ηφαίστειο


los residuos
τα απόβλητα


el nivel de agua
η στάθμη του νερού