กลับไป
ความรู้สึก - Пачуцці


сімпатыя
simpatyja
ความรักใคร่


гнеў
hnieŭ
ความโกรธ


нуда
nuda
เบื่อ


давер
davier
ความเชื่อมั่น


крэатыўнасць
kreatyŭnasć
ความคิดสร้างสรรค์


крызіс
kryzis
วิกฤต


цікаўнасць
cikaŭnasć
ความอยากรู้อยากเห็น


паражэнне
paražennie
ความพ่ายแพ้


дэпрэсія
depresija
การซึมเศร้า


адчай
adčaj
ความสิ้นหวัง


расчараванне
rasčaravannie
ความผิดหวัง


недавер
niedavier
ความคลางแคลงใจ


сумнеў
sumnieŭ
ความไม่แน่ใจ


мара
mara
ความฝัน


стомленасць
stomlienasć
ความเมื่อยล้า


страх
strach
ความกลัว


сварка
svarka
การทะเลาะ


сяброўства
siabroŭstva
มิตรภาพ


весялосць
viesialosć
ความสนุกสนาน


смутак
smutak
ความเศร้า


грымаса
hrymasa
หน้าบึ้ง


шчасце
ščascie
ความสุข


надзея
nadzieja
ความหวัง


голад
holad
ความหิว


цікавасць
cikavasć
ความสนใจ


радасць
radasć
ความสุข


пацалунак
pacalunak
จูบ


адзінота
adzinota
ความเหงา


каханне
kachannie
ความรัก


меланхолія
mielancholija
ความหดหู่


настрой
nastroj
อารมณ์


аптымізм
aptymizm
การมองโลกในแง่ดี


паніка
panika
ความตื่นตระหนก


здзіўленне
zdziŭliennie
ความสบสน


лютасць
liutasć
ความโกรธ


адмова
admova
การปฏิเสธ


адносіны
adnosiny
ความสัมพันธ์


просьба
prośba
การร้องขอ


крык
kryk
การตะโกน


бяспека
biaspieka
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย


шок
šok
ช็อก


усмешка
usmieška
รอยยิ้ม


пяшчота
piaščota
ความอ่อนโยน


думкі
dumki
ความคิด


задуменнасць
zadumiennasć
การสะท้อนคิด

กลับไป