คำศัพท์

ความรู้สึก   »   Sentimientos

el afecto

ความรักใคร่

la ira

ความโกรธ

el aburrimiento

เบื่อ

la confianza

ความเชื่อมั่น

la creatividad

ความคิดสร้างสรรค์

la crisis

วิกฤต

la curiosidad

ความอยากรู้อยากเห็น

la derrota

ความพ่ายแพ้

la depresión

การซึมเศร้า

la desesperación

ความสิ้นหวัง

la decepción

ความผิดหวัง

la desconfianza

ความคลางแคลงใจ

la duda

ความไม่แน่ใจ

el sueño

ความฝัน

la fatiga

ความเมื่อยล้า

el miedo

ความกลัว

la discusión

การทะเลาะ

la amistad

มิตรภาพ

la diversión

ความสนุกสนาน

el dolor

ความเศร้า

la mueca

หน้าบึ้ง

la suerte

ความสุข

la esperanza

ความหวัง

el hambre

ความหิว

el interés

ความสนใจ

la alegría

ความสุข

el beso

จูบ

la soledad

ความเหงา

el amor

ความรัก

la melancolía

ความหดหู่

el estado de ánimo

อารมณ์

el optimismo

การมองโลกในแง่ดี

el pánico

ความตื่นตระหนก

la perplejidad

ความสบสน

la rabia

ความโกรธ

el rechazo

การปฏิเสธ

la relación

ความสัมพันธ์

la petición

การร้องขอ

el grito

การตะโกน

la seguridad

ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

el susto

ช็อก

la sonrisa

รอยยิ้ม

la ternura

ความอ่อนโยน

el pensamiento

ความคิด

la reflexión

การสะท้อนคิด
กลับไป