ความรู้สึก - Sentimientos


el afecto
ความรักใคร่


la ira
ความโกรธ


el aburrimiento
เบื่อ


la confianza
ความเชื่อมั่น


la creatividad
ความคิดสร้างสรรค์


la crisis
วิกฤต


la curiosidad
ความอยากรู้อยากเห็น


la derrota
ความพ่ายแพ้


la depresión
การซึมเศร้า


la desesperación
ความสิ้นหวัง


la decepción
ความผิดหวัง


la desconfianza
ความคลางแคลงใจ


la duda
ความไม่แน่ใจ


el sueño
ความฝัน


la fatiga
ความเมื่อยล้า


el miedo
ความกลัว


la discusión
การทะเลาะ


la amistad
มิตรภาพ


la diversión
ความสนุกสนาน


el dolor
ความเศร้า


la mueca
หน้าบึ้ง


la suerte
ความสุข


la esperanza
ความหวัง


el hambre
ความหิว


el interés
ความสนใจ


la alegría
ความสุข


el beso
จูบ


la soledad
ความเหงา


el amor
ความรัก


la melancolía
ความหดหู่


el estado de ánimo
อารมณ์


el optimismo
การมองโลกในแง่ดี


el pánico
ความตื่นตระหนก


la perplejidad
ความสบสน


la rabia
ความโกรธ


el rechazo
การปฏิเสธ


la relación
ความสัมพันธ์


la petición
การร้องขอ


el grito
การตะโกน


la seguridad
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย


el susto
ช็อก


la sonrisa
รอยยิ้ม


la ternura
ความอ่อนโยน


el pensamiento
ความคิด


la reflexión
การสะท้อนคิด