ความรู้สึก - Gefühle


die Zuneigung
ความรักใคร่


der Ärger
ความโกรธ


die Langeweile
เบื่อ


das Vertrauen
ความเชื่อมั่น


die Kreativität
ความคิดสร้างสรรค์


die Krise, n
วิกฤต


die Neugier
ความอยากรู้อยากเห็น


die Niederlage, n
ความพ่ายแพ้


die Depression, en
การซึมเศร้า


die Verzweiflung
ความสิ้นหวัง


die Enttäuschung, en
ความผิดหวัง


das Misstrauen
ความคลางแคลงใจ


der Zweifel, -
ความไม่แน่ใจ


der Traum, "e
ความฝัน


die Müdigkeit
ความเมื่อยล้า


die Angst, "e
ความกลัว


der Streit
การทะเลาะ


die Freundschaft, en
มิตรภาพ


der Spaß, "e
ความสนุกสนาน


die Trauer
ความเศร้า


die Grimasse, n
หน้าบึ้ง


das Glück
ความสุข


die Hoffnung, en
ความหวัง


der Hunger
ความหิว


das Interesse, n
ความสนใจ


die Freude, n
ความสุข


der Kuss, "e
จูบ


die Einsamkeit
ความเหงา


die Liebe
ความรัก


die Melancholie
ความหดหู่


die Stimmung, en
อารมณ์


der Optimismus
การมองโลกในแง่ดี


die Panik
ความตื่นตระหนก


die Ratlosigkeit
ความสบสน


die Wut
ความโกรธ


die Ablehnung
การปฏิเสธ


die Beziehung, en
ความสัมพันธ์


die Aufforderung, en
การร้องขอ


der Schrei, e
การตะโกน


die Geborgenheit
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย


der Schreck, en
ช็อก


das Lächeln
รอยยิ้ม


die Zärtlichkeit, en
ความอ่อนโยน


der Gedanke, n
ความคิด


die Nachdenklichkeit
การสะท้อนคิด