คำศัพท์

ความรู้สึก» Gefühle

games images

die Zuneigung
ความรักใคร่

games images

der Ärger
ความโกรธ

games images

die Langeweile
เบื่อ

games images

das Vertrauen
ความเชื่อมั่น

games images

die Kreativität
ความคิดสร้างสรรค์

games images

die Krise, n
วิกฤต

games images

die Neugier
ความอยากรู้อยากเห็น

games images

die Niederlage, n
ความพ่ายแพ้

games images

die Depression, en
การซึมเศร้า

games images

die Verzweiflung
ความสิ้นหวัง

games images

die Enttäuschung, en
ความผิดหวัง

games images

das Misstrauen
ความคลางแคลงใจ

games images

der Zweifel, -
ความไม่แน่ใจ

games images

der Traum, “e
ความฝัน

games images

die Müdigkeit
ความเมื่อยล้า

games images

die Angst, “e
ความกลัว

games images

der Streit
การทะเลาะ

games images

die Freundschaft, en
มิตรภาพ

games images

der Spaß, “e
ความสนุกสนาน

games images

die Trauer
ความเศร้า

games images

die Grimasse, n
หน้าบึ้ง

games images

das Glück
ความสุข

games images

die Hoffnung, en
ความหวัง

games images

der Hunger
ความหิว

games images

das Interesse, n
ความสนใจ

games images

die Freude, n
ความสุข

games images

der Kuss, “e
จูบ

games images

die Einsamkeit
ความเหงา

games images

die Liebe
ความรัก

games images

die Melancholie
ความหดหู่

games images

die Stimmung, en
อารมณ์

games images

der Optimismus
การมองโลกในแง่ดี

games images

die Panik
ความตื่นตระหนก

games images

die Ratlosigkeit
ความสบสน

games images

die Wut
ความโกรธ

games images

die Ablehnung
การปฏิเสธ

games images

die Beziehung, en
ความสัมพันธ์

games images

die Aufforderung, en
การร้องขอ

games images

der Schrei, e
การตะโกน

games images

die Geborgenheit
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

games images

der Schreck, en
ช็อก

games images

das Lächeln
รอยยิ้ม

games images

die Zärtlichkeit, en
ความอ่อนโยน

games images

der Gedanke, n
ความคิด

games images

die Nachdenklichkeit
การสะท้อนคิด