คำศัพท์

ความรู้สึก» Feelings

games images

affection
ความรักใคร่

games images

anger
ความโกรธ

games images

boredom
เบื่อ

games images

confidence
ความเชื่อมั่น

games images

creativity
ความคิดสร้างสรรค์

games images

crisis
วิกฤต

games images

curiosity
ความอยากรู้อยากเห็น

games images

defeat
ความพ่ายแพ้

games images

depression
การซึมเศร้า

games images

despair
ความสิ้นหวัง

games images

disappointment
ความผิดหวัง

games images

distrust
ความคลางแคลงใจ

games images

doubt
ความไม่แน่ใจ

games images

dream
ความฝัน

games images

fatigue
ความเมื่อยล้า

games images

fear
ความกลัว

games images

fight
การทะเลาะ

games images

friendship
มิตรภาพ

games images

fun
ความสนุกสนาน

games images

grief
ความเศร้า

games images

grimace
หน้าบึ้ง

games images

happiness
ความสุข

games images

hope
ความหวัง

games images

hunger
ความหิว

games images

interest
ความสนใจ

games images

joy
ความสุข

games images

kiss
จูบ

games images

loneliness
ความเหงา

games images

love
ความรัก

games images

melancholy
ความหดหู่

games images

mood
อารมณ์

games images

optimism
การมองโลกในแง่ดี

games images

panic
ความตื่นตระหนก

games images

perplexity
ความสบสน

games images

rage
ความโกรธ

games images

rejection
การปฏิเสธ

games images

relationship
ความสัมพันธ์

games images

request
การร้องขอ

games images

scream
การตะโกน

games images

security
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

games images

shock
ช็อก

games images

smile
รอยยิ้ม

games images

tenderness
ความอ่อนโยน

games images

thought
ความคิด

games images

thoughtfulness
การสะท้อนคิด