Torna
Sentiments - Feelings


affection
l‘afecte


anger
la ira


boredom
l‘avorriment


confidence
la confiança


creativity
la creativitat


crisis
la crisi


curiosity
la curiositat


defeat
la desfeta


depression
la depressió


despair
la desesperació


disappointment
la decepció


distrust
la desconfiança


doubt
el dubte


dream
el somni


fatigue
la fatiga


fear
la por


fight
la lluita


friendship
l‘amistat


fun
la diversió


grief
el dolor


grimace
la ganyota


happiness
la sort


hope
l‘esperança


hunger
la fam


interest
l‘interès


joy
l‘alegria


kiss
el petó


loneliness
la solitud


love
l‘amor


melancholy
la malenconia


mood
l‘estat d‘ànim


optimism
l‘optimisme


panic
el pànic


perplexity
la perplexitat


rage
la ràbia


rejection
el rebuig


relationship
la relació


request
la petició


scream
el crit


security
la seguretat


shock
l‘ensurt


smile
el somriure


tenderness
la tendresa


thought
el pensament


thoughtfulness
la reflexió

Torna