เวลา - Zeit


der Wecker, -
นาฬิกาปลุก


das Altertum
ยุคโบราณ


die Antiquität, en
โบราณวัตถุ


der Terminkalender, -
สมุดนัดหมาย


der Herbst
ฤดูใบไม้ร่วง


die Rast
การหยุดพัก


der Kalender, -
ปฏิทิน


das Jahrhundert, e
ศตวรรษ


die Uhr, en
นาฬิกา


die Kaffeepause, n
ช่วงพักดื่มกาแฟ


das Datum, Daten
วันที่


die Digitaluhr, en
นาฬิกาดิจิตอล


die Sonnenfinsternis, se
สุริยุปราคา


das Ende
สิ้นสุด


die Zukunft
อนาคต


die Geschichte
ประวัติศาสตร์


die Sanduhr, en
นาฬิกาทราย


das Mittelalter
ยุคกลาง


der Monat, e
เดือน


der Morgen, -
ตอนเช้า


die Vergangenheit
อดีต


die Taschenuhr, en
นาฬิกาพก


die Pünktlichkeit
การตรงต่อเวลา


die Eile
ความเร่งรีบ


die Jahreszeiten, (Pl.)
ฤดูกาล


der Frühling
ฤดูใบไม้ผลิ


die Sonnenuhr, en
นาฬิกาแดด


der Sonnenaufgang, "e
พระอาทิตย์ขึ้น


der Sonnenuntergang, "e
พระอาทิตย์ตก


die Zeit, en
ช่วงเวลา


die Uhrzeit, en
เวลา


die Wartezeit, en
เวลาที่รอคอย


das Wochenende, n
วันหยุดสุดสัปดาห์


das Jahr, e
ปี