واژگان

‫زمان   »   Zeit

der Wecker, -

‫ساعت

das Altertum

‫تاریخ باستان

die Antiquität, en

‫عتیقه

der Terminkalender, -

‫دفترچه ملاقات

der Herbst

‫پائیز

die Rast

‫استراحت

der Kalender, -

‫تقویم

das Jahrhundert, e

‫قرن

die Uhr, en

‫ساعت

die Kaffeepause, n

‫وقت استراحت

das Datum, Daten

‫تاریخ

die Digitaluhr, en

‫ساعت

die Sonnenfinsternis, se

‫خورشید گرفتگی

das Ende

‫پایان

die Zukunft

‫آینده

die Geschichte

‫تاریخ

die Sanduhr, en

‫ساعت شنی

das Mittelalter

‫قرون وسطی

der Monat, e

‫ماه

der Morgen, -

‫بامداد

die Vergangenheit

‫گذشته

die Taschenuhr, en

‫ساعت جیبی

die Pünktlichkeit

‫وقت شناسی

die Eile

‫عجله

die Jahreszeiten, (Pl.)

‫فصول

der Frühling

‫بهار

die Sonnenuhr, en

‫ساعت آفتابی

der Sonnenaufgang, “e

‫طلوع آفتاب

der Sonnenuntergang, “e

‫غروب خورشید

die Zeit, en

‫زمان

die Uhrzeit, en

‫زمان

die Wartezeit, en

‫زمان انتظار

das Wochenende, n

‫آخر هفته

das Jahr, e

‫سال
برگرد