పదజాలం

సమయము» Zeit

games images

der Wecker, -
అలారం గడియారము

games images

das Altertum
పురాతన చరిత్ర

games images

die Antiquität, en
పురావస్తువు

games images

der Terminkalender, -
నియామక పుస్తకం

games images

der Herbst
శరదృతువు / పతనం

games images

die Rast
విరామము

games images

der Kalender, -
క్యాలెండర్

games images

das Jahrhundert, e
శతాబ్దము

games images

die Uhr, en
గడియారము

games images

die Kaffeepause, n
కాఫీ విరామము

games images

das Datum, Daten
తేదీ

games images

die Digitaluhr, en
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం

games images

die Sonnenfinsternis, se
గ్రహణము

games images

das Ende
ముగింపు

games images

die Zukunft
భవిష్యత్తు

games images

die Geschichte
చరిత్ర

games images

die Sanduhr, en
ఇసుక గడియారము

games images

das Mittelalter
మధ్య యుగము

games images

der Monat, e
నెల

games images

der Morgen, -
ఉదయము

games images

die Vergangenheit
గతము

games images

die Taschenuhr, en
జేబు గడియారము

games images

die Pünktlichkeit
సమయపాలన

games images

die Eile
సమ్మర్దము

games images

die Jahreszeiten, (Pl.)
ఋతువులు

games images

der Frühling
వసంత ఋతువు

games images

die Sonnenuhr, en
ధూపఘంటము

games images

der Sonnenaufgang, “e
సూర్యోదయము

games images

der Sonnenuntergang, “e
సూర్యాస్తమయము

games images

die Zeit, en
సమయము

games images

die Uhrzeit, en
సమయము

games images

die Wartezeit, en
వేచియుండు సమయము

games images

das Wochenende, n
వారాంతము

games images

das Jahr, e
సంవత్సరము