కళాత్మకత - 建筑


建筑
jiànzhú
శిల్పకళ


竞技场
jìngjì chǎng
కార్యక్షేత్రం


谷仓
gǔ cāng
గాదె


巴洛克
bāluòkè
శిల్పకళాశైలి


积木
jīmù
బ్లాకు


砖房
zhuān fáng
ఇటుకల ఇల్లుqiáo
వంతెన


建筑物
jiànzhú wù
భవనము


宫殿
gōngdiàn
కోట


大教堂
dà jiàotáng
కేథడ్రాల్zhù
కాలమ్


施工现场
shīgōng xiànchǎng
నిర్మాణ స్థలం


圆屋顶
yuán wūdǐng
గుమ్మటపు కప్పు


建筑物表面
jiànzhú wù biǎomiàn
ప్రవేశద్వారం


足球场
zúqiú chǎng
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం


城堡
chéngbǎo
కోట


山墙
shānqiáng
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగముmén
ప్రవేశద్వారము


半木结构的房子
bàn mù jiégòu de fángzi
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు


灯塔
dēngtǎ
లైట్ హౌస్


艺术建筑
yìshù jiànzhú
పురాతన స్మారక చిహ్నము


清真寺
qīngzhēnsì
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము


丰碑
fēngbēi
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం


办公楼
bàngōng lóu
కార్యాలయ భవనము


屋顶
wū dǐng
ఇంటి పైకప్పు


废墟
fèixū
శిథిలము


脚手架
jiǎoshǒujià
మంచె


摩天大楼
mótiān dàlóu
ఆకాశహర్మం


吊桥
diàoqiáo
వేలాడే వంతెన


瓷砖
cízhuān
చదరపు పెంకు