కొనుగోలు - 购物


面包店
miànbāo diàn
బేకరీ


条形码
tiáoxíngmǎ
బార్ కోడ్


书店
shūdiàn
పుస్తకాల దుకాణము


咖啡馆
kā fēi guǎn
కాఫీ హోటల్


卫生用品商店
wèishēng yòngpǐn shāngdiàn
మందుల దుకాణము


干洗店
gānxǐ diàn
డ్రై క్లీనర్


花店
huā diàn
పూల దుకాణము


礼物
lǐwù
బహుమతి


市场
shìchǎng
విపణి


商场
shāngchǎng
మార్కెట్ హాలు


书报亭
shū bàotíng
వార్తాపత్రిక స్టాండ్


药店
yàodiàn
ఔషధ శాల


邮局
yóujú
పోస్ట్ ఆఫీస్


陶器
táoqì
మట్టి పాత్ర సామగ్రి


出售
chūshòu
అమ్మకముdiàn
దుకాణము


购物
gòuwù
కొనుగోలు


购物袋
gòuwù dài
కొనుగోలు సంచీ


购物篮
gòuwù lán
కొనుగోలు బుట్ట


购物车
gòuwù chē
కొనుగోలు కార్ట్


逛街购物
guàngjiē gòuwù
కొనుగోలు పర్యటన