నగరము - 城市


机场
jīchǎng
విమానాశ్రయము


公寓大楼
gōngyù dàlóu
అపార్ట్ మెంట్ భవనము


长椅
cháng yǐ
బ్యాంకు


大城市
dà chéngshì
పెద్ద నగరము


自行车道
zìxíngchē dào
బైక్ మార్గము


船港
chuán gǎng
పడవ నౌకాశ్రయము


首都
shǒudū
రాజధాని


钟琴
zhōng qín
గంట మోత


墓地
mùdì
స్మశాన వాటిక


电影院
diànyǐngyuàn
సినిమా


城市
chéngshì
నగరము


城市地图
chéngshì dìtú
నగర పటము


犯罪
fànzuì
నేరము


游行
yóuxíng
ప్రదర్శన


博览会
bólǎnhuì
స్ఫురద్రూపము


消防队
xiāofáng duì
అగ్నిమాపక సైన్యము


喷泉
pēnquán
ఫౌంటెన్


垃圾
lè sè
ఇంటి చెత్త


港口
gǎngkǒu
నౌకాశ్రయము


酒店
jiǔdiàn
హోటల్


消防栓
xiāofáng shuān
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు


标志
biāozhì
గుర్తింపు చిహ్నము


邮箱
yóuxiāng
మెయిల్ బాక్స్


邻里
línlǐ
ఇరుగు పొరుగు


霓虹灯
níhóngdēng
నియాన్ కాంతి


夜总会
yèzǒnghuì
నైట్ క్లబ్


老城区
lǎo chéngqū
పాత పట్టణం


歌剧
gējù
సంగీత నాటకము


公园
gōngyuán
ఉద్యానవనం


公园长凳
gōng yuán cháng dèng
పార్క్ బల్ల


停车场
tíngchē chǎng
పార్కింగ్ ప్రదేశము


电话亭
diànhuàtíng
ఫోన్ బూత్


邮政编码(邮编)
yóuzhèng biānmǎ (yóubiān)
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)


监狱
jiānyù
జైలు


酒馆
jiǔguǎn
అల్పాహారశాల


景点
jǐngdiǎn
దర్శనీయ స్థలాలు


地平线
dìpíngxiàn
ఆకాశరేఖ


路灯
lùdēng
వీధి దీపము


旅游办公室
lǚyóu bàngōngshì
పర్యాటక కార్యాలయము
గోపురము


隧道
suìdào
సొరంగ మార్గము


车辆
chēliàng
వాహనముcūn
గ్రామము


水塔
shuǐtǎ
నీటి టవర్