సామాను - 家具


扶手椅
fúshǒu yǐ
చేతులకుర్చీchuáng
పరుపు


床上用品
chuángshàng yòngpǐn
పరుపు సామగ్రి


书架
shūjià
పుస్తకములు ఉంచు అర


地毯
dìtǎn
తివాచీ


椅子
yǐzi
కుర్చీ


五斗柜
wǔdǒu guì
సొరుగుల అర


摇篮
yáolán
ఊయల


橱柜
chúguì
అల్మరా


窗帘
chuānglián
తెర


窗帘
chuānglián
పరదా


办公桌
bàngōng zhuō
ఒక బల్ల


风扇
fēngshàn
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని


垫子
diànzi
చాప


游戏围栏
yóuxì wéilán
ఆట కలము


摇椅
yáoyǐ
రాకింగ్ కుర్చీ


保险箱
bǎoxiǎnxiāng
భద్రమైన


座位
zuòwèi
సీటుjià
అర


边桌
biān zhuō
ప్రక్క మేజా


沙发
shāfā
సోఫా


高脚凳
gāo jiǎo dèng
బల్ల/పీట


桌子
zhuōzi
మేజా బల్ల


台灯
táidēng
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము


垃圾桶
lèsè tǒng
చెత్తకాగితాల బుట్ట