ఆర్థిక వ్యవహారాలు - 资产


自动取款机
zìdòng qǔkuǎn jī
ఎటిఎం


帐户
zhànghù
ఖాతా


银行
yínháng
బ్యాంకు


纸币
zhǐbì
బిల్లు


支票
zhīpiào
చెక్కు


收款处
shōu kuǎn chù
హోటల్ నుంచి బయటకు వెళ్లడం


硬币
yìngbì
నాణెం


货币
huòbì
ద్రవ్యం


钻石
zuànshí
వజ్రము


美元
měiyuán
డాలర్


捐赠
juānzèng
విరాళము


欧元
ōuyuán
యూరో


汇率
huìlǜ
మార్పిడి రేటు


黄金
huángjīn
బంగారము


奢侈品
shēchǐ pǐn
విలాసవంతము


交易所行情
jiāoyì suǒ hángqíng
బజారు ధర


会员
huìyuán
సభ్యత్వముqián
డబ్బు


百分比
bǎifēnbǐ
శాతము


储蓄罐
chúxù guàn
పిగ్గీ బ్యాంకు


价格标签
jiàgé biāoqiān
ధర సూచీ


钱包
qiánbāo
జేబు సంచీ


收据
shōujù
రసీదు


证券交易所
zhèngquàn jiāoyì suǒ
స్టాక్ ఎక్స్ చేంజ్


贸易
màoyì
వాణిజ్యము


财宝
cáibǎo
నిధి


钱包
qiánbāo
పనిముట్ల సంచి


财富
cáifù
సంపద