పండ్లు - 水果


杏仁
xìngrén
బాదం


苹果
píngguǒ
ఆపిల్ పండుxìng
నేరేడు పండు


香蕉
xiāngjiāo
అరటి పండు


香蕉皮
xiāngjiāo pí
అరటి పై తొక్క


浆果
jiāngguǒ
రేగిపండు


黑莓
hēiméi
నల్ల రేగు పండ్లు


血橙
xuè chéng
రక్తవర్ణపు నారింజ


蓝莓
lánméi
నీలము రేగుపండు


樱桃
yīngtáo
చెర్రీ పండు


无花果
wúhuāguǒ
అంజీరము


水果
shuǐguǒ
పండు


水果沙拉
shuǐguǒ shālā
పళ్ళ మిశ్రమ తినుబండారము


水果
shuǐguǒ
పండ్లు


醋栗
cù lì
ఉసిరికాయ


葡萄
pútáo
ద్రాక్ష


柚子
yòuzi
ద్రాక్షపండు


猕猴桃
míhóutáo
కివీ


柠檬
níngméng
పెద్ద నిమ్మపండు


酸橙
suān chéng
నిమ్మ పండు


荔枝
lìzhī
లీచీ


柑桔
gān jú
మాండరిన్


芒果
mángguǒ
మామిడి


甜瓜
tiánguā
పుచ్చకాయ


油桃
yóu táo
ఓ రకం పండు


橙子
chéngzi
కమలాపండు


木瓜
mùguā
బొప్పాయి


桃子
táozi
శప్తాలు పండు
నేరేడు రకానికి చెందిన పండు


菠萝
bōluó
అనాస పండు


李子
lǐzǐ
రేగు


李子
lǐzǐ
రేగు


石榴
shíliú
దానిమ్మపండు


仙人掌果
xiānrénzhǎng guǒ
ముళ్ళుగల నేరేడు జాతిపండు


木瓜
mùguā
ఒక విశేష వృక్షము


红莓
hóng méi
మేడిపండు


红醋栗
hóng cù lì
ఎరుపుద్రాక్ష


杨桃
yángtáo
నక్షత్రం పండు


草莓
cǎoméi
స్ట్రాబెర్రీ


西瓜
xīguā
పుచ్చపండు