పర్యావరణము - 环境


农业
nóngyè
వ్యవసాయము


空气污染
kōngqì wūrǎn
వాయు కాలుష్యము


蚁丘
yǐ qiū
చీమల పుట్ట


运河
yùnhé
కాలువ


海岸
hǎi'àn
సముద్ర తీరము


大陆
dàlù
ఖండము


小河
xiǎohé
చిన్న సముద్ర పాయ


水坝
shuǐbà
ఆనకట్ట


沙漠
shāmò
ఎడారి


沙丘
shāqiū
ఇసుకమేట


田地
tiándì
క్షేత్రము


森林
sēnlín
అడవి


冰川
bīng chuān
హిమానీనదము


荒地
huāngdì
బీడు భూమి


岛上
dǎo shàng
ద్వీపము


热带丛林
rèdài cónglín
అడవి


风景
fēngjǐng
ప్రకృతి దృశ్యం


丛山
cóngshān
పర్వతాలు


自然公园
zìrán gōngyuán
ప్రకృతి వనము


高峰
gāofēng
శిఖరముduī
కుప్ప


抗议游行
kàngyì yóuxíng
నిరసన ర్యాలీ


回收
huíshōu
రీసైక్లింగ్hǎi
సముద్రము


烟雾
yānwù
పొగ


葡萄园
pútáo yuán
వైన్ యార్డ్


火山
huǒshān
అగ్నిపర్వతము


废物
fèiwù
వ్యర్థపదార్థము


水位
shuǐwèi
నీటి మట్టము