శీతల పానీయములు - 饮料jiǔ
మద్యం


啤酒
píjiǔ
బీరు


啤酒瓶
píjiǔ píng
బీరు సీసా


瓶盖
píng gài
మూత


卡布奇诺咖啡
kǎ bù jī nuò kāfēi
ఒక వృత్తిదారుడు ధరించు క్యాపు


香槟
xiāngbīn
షాంపేన్- ఓ రకమైన మద్యం


香槟杯
xiāngbīn bēi
షాంపేన్ గ్లాసు


鸡尾酒
jīwěijiǔ
పలు రకాల అంశాలతో కూడిన ఫలహారం


咖啡
kāfēi
కాఫీ


软木塞
ruǎnmù sāi
బెండు చెక్క


起子
qǐzi
కార్క్ మర


果汁
guǒzhī
పళ్ళరసము


漏斗
lòudǒu
గరగ


小方冰
xiǎo fāng bīng
మంచు ముక్క


小壶
xiǎo hú
కూజా


煮水壶
zhǔ shuǐhú
కేటిల్


利口酒
lìkǒu jiǔ
మద్యము


牛奶
niúnǎi
పాలుbēi
పానపాత్రము


橙汁
chéngzhī
నారింజ రసం
మూత


塑料杯
sùliào bēi
ప్లాస్టిక్ కప్పు


红酒
hóngjiǔ
ఎరుపు ద్రాక్షరసము


吸管
xīguǎn
పీల్పు గొట్టముchá
తేనీరు


茶壶
cháhú
తేనీటి పాత్ర


保温瓶
bǎowēn píng
థర్మాస్ ఫ్లాస్కు


口渴
kǒu kě
దప్పికshuǐ
నీరు


威士忌
wēishìjì
విస్కీ


白葡萄酒
bái pútáojiǔ
తెలుపు వైన్


葡萄酒
pútáojiǔ
వైన్