క్రీడలు - 体育


杂技
zájì
విన్యాసాలు


健美操
jiànměi cāo
ప్రాణ వాయువును ఎక్కువగా పీల్చే వ్యాయామ ప్రక్రియలు


田径
tiánjìng
వ్యాయామ క్రీడలు


羽毛球
yǔmáoqiú
బ్యాట్మింటన్


平衡
pínghéng
సమతుల్యతqiú
బంతి


棒球
bàngqiú
బేస్ బాలు


篮球
lánqiú
బాస్కెట్ బాల్


台球
táiqiú
బిలియర్డ్స్ బంతి


台球
táiqiú
బిలియర్డ్స్


拳击
quánjí
మల్ల యుద్ధము


拳击手套
quánjí shǒutào
మల్లయుద్దము యొక్క చేతితొడుగు


体操
tǐcāo
ఓ రకమైన వ్యాయామ క్రీడలు


独木舟
dú mùzhōu
ఓ రకమైన ఓడ


赛车
sàichē
కారు రేసు


双体船
shuāng tǐ chuán
దుంగలతో కట్టిన ఓ పలక


攀登
pāndēng
ఎక్కుట


板球
bǎn qiú
క్రికెట్


越野滑雪
yuèyě huáxuě
అంతర దేశ స్కీయింగ్


奖杯
jiǎngbēi
గిన్నె


防守
fángshǒu
రక్షణ


哑铃
yǎlíng
మూగఘటం


马术
mǎshù
అశ్వికుడు


锻炼
duànliàn
వ్యాయామము


健身球
jiànshēn qiú
వ్యాయామపు బంతి


运动机
yùndòng jī
వ్యాయామ యంత్రము


击剑
jíjiàn
రక్షణ కంచె


脚蹼
jiǎopǔ
పొలుసు


钓鱼
diàoyú
చేపలు పట్టడము


健身
jiànshēn
యుక్తత


足球俱乐部
zúqiú jùlèbù
ఫుట్ బాల్ క్లబ్


飞盘
fēipán
ఫ్రిస్బీ


滑翔机
huáxiángjī
జారుడు జీవి


球门
qiúmén
గోల్


守门员
shǒuményuán
గోల్ కీపర్


高尔夫球棒杆
gāo'ěrfū qiú bàng gān
గోల్ఫ్ క్లబ్


体操
tǐcāo
శారీరక, ఆరోగ్య వ్యాయామములు


手倒立
shǒu dàolì
చేతి ధృఢత్వము


滑翔机
huáxiángjī
వేలాడే జారుడుజీవి


跳高
tiàogāo
ఎత్తుకు ఎగురుట


赛马
sàimǎ
గుర్రపు స్వారీ


热气球
rè qìqiú
వేడి గాలి గుమ్మటం


狩猎
shòuliè
వేటాడు


冰球
bīngqiú
మంచు హాకీ


溜冰鞋
liūbīng xié
మంచు స్కేట్


标枪
biāoqiāng
జావెలిన్ త్రో


慢跑
mànpǎo
జాగింగ్tiào
ఎగురుట


皮艇
pí tǐng
పైభాగం కప్పు వేయబడిన చిన్న పడవ


开球
kāi qiú
కాలితో తన్ను


救生衣
jiùshēngyī
జీవితకవచము


马拉松
mǎlāsōng
మారథాన్


武术
wǔshù
యుద్ధ కళలు


迷你高尔夫球场
mínǐ gāo'ěrfū qiúchǎng
మినీ గోల్ఫ్


跳跃
tiàoyuè
చాలనవేగము


降落伞
jiàngluòsǎn
గొడుగు వంటి పరికరము


滑翔伞
huáxiáng sǎn
పాకుడు


女跑步者
nǚ pǎobù zhě
రన్నర్fān
తెరచాప


帆船
fānchuán
తెరచాపగల నావ


帆船
fānchuán
నౌకాయాన నౌక


状况
zhuàngkuàng
ఆకారము


滑雪教程
huáxuě jiàochéng
స్కీ కోర్సు


跳绳
tiàoshéng
ఎగురుతూ ఆడే ఆటలో వాడు తాడు


滑雪板
huáxuěbǎn
మంచు పటము


滑雪板者
huáxuěbǎn zhě
మంచును అధిరోహించువారు


体育
tǐyù
క్రీడలు


壁球运动员
bìqiú yùndòngyuán
స్క్వాష్ ఆటగాడు


体力训练
tǐlì xùnliàn
బలం శిక్షణ


伸展
shēnzhǎn
సాగతీత


冲浪板
chōnglàng bǎn
సర్ఫ్ బోర్డు


冲浪者
chōnglàng zhě
సర్ఫర్


冲浪
chōnglàng
సర్ఫింగ్


乒乓球
pīngpāng qiú
టేబుల్ టెన్నిస్


乒乓球
pīngpāng qiú
టేబుల్ టెన్నిస్ బంతి


靶子
bǎzi
గురి


团队
tuánduì
జట్టు


网球
wǎngqiú
టెన్నిస్


网球
wǎngqiú
టెన్నిస్ బంతి


网球运动员
wǎngqiú yùndòngyuán
టెన్నిస్ క్రీడాకారులు


网球拍
wǎngqiú pāi
టెన్నిస్ రాకెట్


跑步机
pǎobù jī
ట్రెడ్ మిల్


排球运动员
páiqiú yùndòngyuán
వాలీబాల్ క్రీడాకారుడు


滑水
huá shuǐ
నీటి స్కీ


哨子
shàozi
ఈల


风帆冲浪者
fēngfān chōnglàng zhě
వాయు చోదకుడు


摔跤
shuāijiāo
కుస్తీ


瑜伽
yújiā
యోగా