పెద్ద జంతువులు - Büyük hayvanlar


timsah
పెద్ద మొసలి


boynuz
దుప్పి కొమ్ములు


babun
బబూన్


ayı
ఎలుగుబంటి


buffalo
గేదె


deve
ఒంటె


çita
చిరుత


inek
గోవు


timsah
మొసలి


dinozor
డైనోసార్


eşek
గాడిద


ejderha
డ్రాగన్


fil
ఏనుగు


zürafa
జిరాఫీ


goril
గొరిల్లా


hippo
హిప్పో


at
గుర్రము


kanguru
కంగారూ


leopar
చిఱుతపులి


aslan
సింహము


lama
ఒక విధమైన ఒంటె


vaşak
శివంగి


canavar
భూతము


geyik
దుప్పి


devekuşu
నిప్పుకోడి


panda
పెద్ద జంతువు


domuz
పంది


kutup ayısı
ధ్రువ ఎలుగుబంటి


puma
చిరుతపులి


gergedan
రైనో


geyik
మగ జింక


kaplan
పులి


mors
నీటి గుర్రము


yaban atı
అడవి గుర్రం


zebra
చారల గుర్రము