పదజాలం

పెద్ద జంతువులు» Büyük hayvanlar

games images

timsah
పెద్ద మొసలి

games images

boynuz
దుప్పి కొమ్ములు

games images

babun
బబూన్

games images

ayı
ఎలుగుబంటి

games images

buffalo
గేదె

games images

deve
ఒంటె

games images

çita
చిరుత

games images

inek
గోవు

games images

timsah
మొసలి

games images

dinozor
డైనోసార్

games images

eşek
గాడిద

games images

ejderha
డ్రాగన్

games images

fil
ఏనుగు

games images

zürafa
జిరాఫీ

games images

goril
గొరిల్లా

games images

hippo
హిప్పో

games images

at
గుర్రము

games images

kanguru
కంగారూ

games images

leopar
చిఱుతపులి

games images

aslan
సింహము

games images

lama
ఒక విధమైన ఒంటె

games images

vaşak
శివంగి

games images

canavar
భూతము

games images

geyik
దుప్పి

games images

devekuşu
నిప్పుకోడి

games images

panda
పెద్ద జంతువు

games images

domuz
పంది

games images

kutup ayısı
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

games images

puma
చిరుతపులి

games images

gergedan
రైనో

games images

geyik
మగ జింక

games images

kaplan
పులి

games images

mors
నీటి గుర్రము

games images

yaban atı
అడవి గుర్రం

games images

zebra
చారల గుర్రము